Obywatele !!!

Kiedy Obywatel głoda odczuwa,

szuka po ulotkach, gdzieś się uda,

grzebie, szuka, wertuje, może trafi, nie rezygnujei

nastąpił strzał murowany, Zapiex Luksusowy będzie wcinany …

😇
🙃
🥓
🥖
🥓
🥖
🥓
🥖
🥓
🥖
🥓
🥖
🥓
🥖
😁

Najlepsze Zapiekanki w Polsce

Zapiexa Luxusowa