Regulamin i polityka prywatności
Regulaminu korzystania z serwisu i polityka prywatności
Obowiązuje od 10.09.2020 r.
Świadczymy usługi oparte na wzajemnym zaufaniu – wszyscy Klienci mogą mieć pewność, że ich dane są przetwarzane w bezpieczny sposób.
Zależy nam na przejrzystości naszych działań. Informujemy, iż w związku z rozporządzeniem dotyczących ochrony danych osobowych (RODO) Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”). Z tego względu w niniejszym dokumencie informujemy o podstawach prawnych przetwarzania danych osobowych, sposobach ich zbierania i wykorzystywania, a także o prawach podmiotów danych z tym związanych.
§1 Administrator danych osobowych i informacje ogólne

 1. Administratorem danych osobowych jest firma Mateusz Rudewicz, z siedzibą przy ul. Widok 19 LU 5, 00-026 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego Centralną Ewidencję Działalności Gospodarczych i Zezwoleń , posiadająca numer NIP: 8652391396 zwaną dalej „Administratorem”.
 2. Właścicielem strony internetowych w domenie zapiexy.pl jest firma Mateusz Rudewicz, zwany dalej „Właścicielem”.
 3. Użytkownik – osoba odwiedzająca stronę www i korzystająca z informacji na niej zawartych.
 4. Strona internetowa – strona www, która wyświetla się użytkownikowi po wpisaniu adresu domeny.
 5. Moderatorem strony internetowej jest Właściciel.

§2 Dane osobowe i ich przetwarzanie

 1. Dane osobowe oznaczają informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej. Przetwarzaniem danych osobowych jest w zasadzie każda czynność na danych osobowych, niezależnie od tego, czy jest dokonywana w sposób zautomatyzowany czy nie, np. zbieranie, przechowywanie, utrwalanie, porządkowanie, modyfikowanie, przeglądanie, wykorzystywanie, udostępnianie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie. Przetwarzamy dane osobowe w różnych celach, przy czym w zależności od celu, zastosowanie mogą mieć różne sposoby zbierania, podstawy prawne przetwarzania, wykorzystywania, ujawniania oraz okresy przechowywania.
 2. Przetwarzamy dane osobowe przede wszystkim:
  1. w celu realizacji zamówień składanych za pomocą strony internetowej, portali takich jak Pyszne.pl, Uber Eats i inne (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),  (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
  2. zapewnienia obsługi usług płatniczych (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
  3. zapewnienie obsługi transakcji i rozwiązywania problemów technicznych (art. 6 ust. 1 lit b RODO)
  4. przepisów prawa wymagających od nas przetwarzania danych podatkowych i rachunkowych (art. 6 ust. 1 lit. c RODO),
  5. wysyłania newsletterów, organizacji akcji marketingowych i promocyjnych, udzielania rabatów (art. 6 ust. 1 lit. a RODO)
  6. obsługi próśb klientów, która do nas kierują (art. 6 ust. 1 lit. b RODO)
  7. rozpatrzenia reklamacji, dochodzenia i obrony wzajemnych roszczeń jako ochrona interesów firmy Mateusz Rudewicz (art. 6 ust 1 lit f RODO)
 3. Odbiorcą danych osobowych będą upoważnienie pracownicy administratora, dostawcy, zleceniobiorcy świadczący na rzez administratora usługi zarządcze, księgowe, marketingowe i prawne oraz pracownicy wykonujący usługi oferowane przez Właściciela.
 4. Dane osobowe będą przechowywane w celu przesyłania przez Właściciela drogą elektroniczną informacji dotyczących oferowanych usług, produktów, itp. w formie newslettera.
 5. Dane osobowe w newsletter będą przetwarzane przez okres dostępności usługi newsletter lub do momentu wycofania przez Panią/Pana zgody.

§3 Zastosowanie regulaminu korzystania z serwisu i polityki prywatności

1. Niniejszy regulamin korzystania z serwisu i polityka prywatności ma zastosowanie do wszystkich przypadków, w których Właściciel, jest administratorem danych osobowych i przetwarza dane osobowe.

2. Właściciel realizuje swoje obowiązki informacyjne, określone odpowiednio w art. 13 i art. 14 RODO.

§4 Warunki korzystania z serwisu i jego przeznaczenie

 1. Korzystanie z serwisu jest dobrowolne.
 2. Serwis przeznaczony jest dla osób posiadających zdolność do czynności prawnych.
 3. Składanie zamówień możliwe jest po dokonaniu rejestracji i zalogowaniu jak i bez dokonywania rejestracji.
 4. W celu dokonania rejestracji użytkownik powinien podać dane wymagane w formularzu.
 5. Po zarejestrowaniu zostanie utworzone konto użytkownika w serwisie umożliwiające szersze korzystanie z serwisu.
 6. Po zarejestrowaniu dane będę przechowywane przez Administratora Danych Osobowych.
 7. Dane nie będą widoczne dla innych i nie zostaną nigdy udostępnione podmiotom trzecim.
 8. Podczas wczytywania stron internetowych mogą pojawić się chwilowe przerwy w dostępie, na co Właściciel może nie mieć wpływu.

§5 Cele i podstawy przetwarzania danych osobowych

 1. W przypadku przetwarzania danych osobowych w związku z korzystaniem przez użytkowników z serwisu możemy mieć do czynienia z różnymi rodzajami podstaw prawnych przetwarzania, w zależności od kategorii danych osobowych, które przetwarzamy i celu przetwarzania. I tak na przykład: wykorzystujemy adresy IP użytkowników do diagnozowania problemów związanych z pracą naszego serwera, analizą naruszeń bezpieczeństwa, ankietach oraz w zarządzaniu naszą stroną www. Adres IP jest ponadto wykorzystywany do identyfikacji i gromadzenia danych demograficznych od osób odwiedzających witrynę (np. informacje o regionie, z którego nastąpiło połączenie).

§6 Polityka Cookies

 1. W związku z udostępnianiem zawartości serwisu internetowego stosuje się cookies, tj. informacje zapisywane przez serwery na urządzeniu końcowym użytkownika, które serwery mogą odczytać przy każdorazowym połączeniu się z tego urządzenia końcowego, może także używać innych technologii o funkcjach podobnych lub tożsamych z cookies. W niniejszym dokumencie, informacje dotyczące cookies mają zastosowanie również do innych podobnych technologii stosowanych w ramach naszych serwisów internetowych. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika serwisu internetowego. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę domeny serwisu internetowego, z którego pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 2. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:
  1. dostosowania zawartości stron serwisu internetowego do preferencji użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika serwisu internetowego i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb,
  2. tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości,
  3. utrzymania sesji użytkownika serwisu internetowego (po zalogowaniu), dzięki której użytkownik nie musi na każdej podstronie serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła,
  4. dostarczania użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.
 3. W ramach serwisu internetowego możemy stosować następujące rodzaje plików cookies:
  1. niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach serwisu internetowego, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach serwisu,
  2. pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach serwisu,
  3. pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych serwisu,
  4. „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez użytkownika ustawień i personalizację interfejsu użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.,
  5. „reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.

4. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym użytkownika. Użytkownicy serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu użytkownika serwisu internetowego. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej). Niedokonanie zmiany ustawień w zakresie cookies oznacza, że będą one zamieszczone w urządzeniu końcowym użytkownika, a tym samym będziemy przechowywać informacje w urządzeniu końcowym użytkownika i uzyskiwać dostęp do tych informacji.

5. Wyłączenie stosowania cookies może spowodować utrudnienia korzystanie z niektórych usług w ramach naszych serwisów internetowych, w szczególności wymagających logowania. Wyłączenie opcji przyjmowania cookies nie powoduje natomiast braku możliwości czytania lub oglądania treści zamieszczanych w serwisie internetowym z zastrzeżeniem tych, do których dostęp wymaga logowania.

6. Pliki cookies mogą być zamieszczane w urządzeniu końcowym użytkownika serwisu internetowego, a następnie wykorzystywane przez współpracujących z serwisem reklamodawców, firmy badawcze oraz dostawców aplikacji multimedialnych.

§7 Prawo wycofania zgody

 1. Jeżeli przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody, w każdej chwili może Pani/Pan tę zgodę cofnąć.
 2. Jeżeli chciałaby/-by Pani/Pan cofnąć zgodę na przetwarzanie danych osobowych, to w tym celu wystarczy :
  1. wysłać maila bezpośrednio do Administratora Danych na adres: zapiexy@zapiexy.pl 

  §8 Wymóg podania danych osobowych

 1. Podanie jakichkolwiek danych osobowych jest dobrowolne i zależy od decyzji Użytkownika. Jednakże w niektórych przypadkach podanie określonych danych osobowych jest konieczne, aby spełnić Pani/Pana oczekiwania w zakresie korzystania z kontaktu mailowego z Administratorem Danych.

§9 Zautomatyzowane podejmowanie decyzji i profilowanie

 1. Uprzejmie informujemy, że nie dokonujemy zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym w oparciu o profilowanie.

§10 Przekazywanie danych osobowych do państw trzecich

 1. Uprzejmie informujemy, że Pani/Pana dane osobowe nie są przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy.

§11 Okres przetwarzania danych osobowych

 1. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa przetwarzamy Pani/Pana dane przez czas, który jest potrzebny, aby osiągnąć wyznaczony cel. Po tym okresie Pana/Pani dane osobowe zostaną nieodwracalnie usunięte lub zniszczone.
 2. W sytuacji, gdy nie potrzebujemy wykonywać innych operacji na Pani/Pana danych osobowych niż ich przechowywanie, do momentu trwałego usunięcia lub zniszczenia dodatkowo je zabezpieczamy — poprzez pseudonimizację. Pseudonimizacja polega na takim zaszyfrowaniu danych osobowych, czy też zbioru danych osobowych, że bez dodatkowego klucza nie da się ich odczytać, a zatem takie informacje stają się całkowicie bezużyteczne dla osoby nieuprawnionej.

§12 Uprawnienia podmiotów danych

 1. Uprzejmie informujemy, że posiada Pani/Pan prawo do:
  1. dostępu do swoich danych osobowych;
  2. sprostowania danych osobowych;
  3. usunięcia danych osobowych;
  4. ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
  5. sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych;
  6. przenoszenia danych osobowych.
 2. Szanujemy Pani/Pana prawa wynikające z przepisów o ochronie danych osobowych i staramy się ułatwiać ich realizację w najwyższym możliwym stopniu.
 3. Wskazujemy, że wymienione uprawnienia nie mają charakteru absolutnego, a zatem w niektórych sytuacjach możemy zgodnie z prawem odmówić Pani/Panu ich spełnienia. Jednakże, jeżeli odmawiamy uwzględnienia żądania, to tylko po wnikliwej analizie i tylko w sytuacji, gdy odmowa uwzględnienia żądania jest konieczna.
 4. Odnośnie prawa do wniesienia sprzeciwu wyjaśniamy, że w każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do sprzeciwienia się przetwarzaniu danych osobowych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora Danych Osobowych. Musi Pani/Pan jednak pamiętać, że zgodnie z przepisami możemy odmówić uwzględnienia sprzeciwu, jeżeli wykażemy, że:
  1. istnieją prawnie uzasadnione podstawy do przetwarzania, które są nadrzędne w stosunku do Pani/Pana interesów, praw i wolności lub
  2. istnieją podstawy do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczenia
 5. Ponadto w każdej chwili może Pani/Pan wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych do celów marketingowych. W takiej sytuacji po otrzymaniu sprzeciwu zaprzestaniemy przetwarzania w tym celu.
 6. Swoje uprawnienia może Pani/Pan zrealizować poprzez:
  1. wysłanie maila bezpośrednio do Administratora Danych na adres zapiexy@zapiexy.pl

§13 Prawo do wniesienia skargi

 1. Jeżeli uważa Pani/Pan, że Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z obowiązującym prawem, może Pani/Pan wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

§14 Prawa autorskie

 1. Wygląd strony internetowej, treść, kształt, specjalistyczny kod programistyczny jest chroniony polskim i międzynarodowym prawem autorskim.
 2. Żadna z części strony internetowej, w tym niniejszego regulaminu nie może być rozpowszechniana, powielana bez wiedzy właściciela.
 3. Ściąganie treści i jej kopiowanie dozwolone jest wyłącznie do prywatnego użytku, w celu lepszego zapoznania się z informacjami.
 4. Naruszenie praw autorskich skutkuje odpowiedzialnością prawną.

§15 Odpowiedzialność za treść

 1. Właściciel odpowiada jedynie za treści własne zamieszczone na stronie internetowej.
 2. Właściciel zobowiązuje się rzetelnie uaktualniać stronę internetową jednakże nie udziela gwarancji za poprawność, prawidłowość i kompletność strony internetowej.
 3. Na stronie internetowej mogą się znaleźć linki, odnośniki do adresów internetowych podmiotów niezwiązanych z witryną właściciela. Za ich treść odpowiada tylko i wyłącznie właściciel stron www, do których są kierowane.
 4. Właściciel zastrzega sobie prawo zmiany informacji o usługach lub też kompletnego ich wycofania.

§16 Postanowienia końcowe

 1. sytuacji po otrzymaniu sprzeciwu zaprzestaniemy przetwarzania w tym celu.
 2. Swoje uprawnienia może Pani/Pan zrealizować poprzez:
  1. wysłanie maila bezpośrednio do Administratora Danych na adres zapiexy@zapiexy.pl

§13 Prawo do wniesienia skargi

 1. Jeżeli uważa Pani/Pan, że Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z obowiązującym prawem, może Pani/Pan wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

§14 Prawa autorskie

 1. Wygląd strony internetowej, treść, kształt, specjalistyczny kod programistyczny jest chroniony polskim i międzynarodowym prawem autorskim.
 2. Żadna z części strony internetowej, w tym niniejszego regulaminu nie może być rozpowszechniana, powielana bez wiedzy właściciela.
 3. Ściąganie treści i jej kopiowanie dozwolone jest wyłącznie do prywatnego użytku, w celu lepszego zapoznania się z informacjami.
 4. Naruszenie praw autorskich skutkuje odpowiedzialnością prawną.

§15 Odpowiedzialność za treść

 1. Właściciel odpowiada jedynie za treści własne zamieszczone na stronie internetowej.
 2. Właściciel zobowiązuje się rzetelnie uaktualniać stronę internetową jednakże nie udziela gwarancji za poprawność, prawidłowość i kompletność strony internetowej.
 3. Na stronie internetowej mogą się znaleźć linki, odnośniki do adresów internetowych podmiotów niezwiązanych z witryną właściciela. Za ich treść odpowiada tylko i wyłącznie właściciel stron www, do których są kierowane.
 4. Właściciel zastrzega sobie prawo zmiany informacji o usługach lub też kompletnego ich wycofania.

§16 Postanowienia końcowe

 1. W zakresie nieuregulowanym niniejszą Polityką prywatności obowiązują przepisy z zakresu ochrony danych osobowych.
 2. Zastrzegamy prawo do zmiany powyższego regulaminu i polityki prywatności poprzez opublikowanie nowego regulaminu i polityki prywatności na tej stronie.
 3. O wszelkich zmianach użytkownik zostanie poinformowany.

Regulamin świadczenia usług i promocji
Obowiązuje od 10.09.2020 r.
§1 Ogólne warunki świadczenia usług

 1. Składanie zamówień możliwe jest za pomocą telefonu, strony internetowej zapiexy.pl jak i osobiście.
 2. Warunki składanie zamówień przy pomocy serwisu internetowego określone są w §2 niniejszego regulaminu.
 3. W celu dokonania zamówienia klient podaje imię, nazwisko, adres dostawy oraz numer telefonu.
 4. Po przyjęciu zamówienia informowany jest o całkowitej wartości zamówienia.
 5. Dostawa/odbiór osobisty zamówienia odbywa się niezwłocznie po zakończeniu procesu produkcji.
 6. Materiały reklamowe nie stanowią ofert w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego.
 7. Z uwagi na bezpieczeństwo naszych pracowników, kierowca ma przy sobie tylko 30,00 zł.
 8. Ceny podane są w złotych polskich i mogą ulegać zmianom.
 9. Zastrzegamy prawo do błędów w druku.
 10. Czas promocji może ulec zmianie.
 11. Informujemy, iż Stefa dostaw może zostać ograniczona.

§2 Warunki świadczenia usług za pomocą serwisu internetowego

 1. Składanie zamówień możliwe jest po dokonaniu rejestracji i zalogowaniu jak i bez dokonywania rejestracji.
 2. W celu dokonania rejestracji użytkownik powinien podać dane: imię, nazwisko, adres e-mail, nr telefonu kontaktowego i unikalne hasło.
 3. Po zarejestrowaniu zostanie utworzone konto użytkownika w serwisie umożliwiające szersze korzystania z serwisu.
 4. Po zarejestrowaniu serwis będzie przechowywał podane dane, które będą niewidoczne dla innych użytkowników.
 5. Po złożeniu zamówienia klient może otrzymać wiadomość sms informującą o czasie dostawy.
 6. W przypadku zamówienia z odbiorem osobistym, klient ma obowiązek podać godzinę odbioru.

§4 Sposoby płatności

 1. Dla zamówień składanych osobiście możliwe są sposoby płatności: gotówką, kartą.
 2. Dla zamówień składanych przy pomocy serwisu internetowego płatność jest realizowana on-line przez bank/ kartę płatniczą klienta.
 3. Płatności online obsługiwane są przez serwis Przelewy24.

§3 Polityka reklamacji

 1. Ewentualne reklamacje można składać na adres e-mail: zapiexy@zapiexy.pl
 2. Klient składając reklamację powinien podać szczegóły swojego zamówienia.
 3. Po uznaniu reklamacji Zapiexy Luxusowe niezwłocznie skontaktują się z klientem.
 4. Składanie reklamacji wynika z przepisów ogólnych obowiązujących w Polsce.
 5. Ze względu na sprzedaż żywności nieopakowanej, zwroty nie będą uwzględniane.